Legislacja

test3

19 stycznia 2013 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami.

Art. 3.

Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

 • Posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem
 • Odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy
 • Zdaje egzamin państwowy

Art. 6.

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

Kategorii AM
 • Motorowerem
 • Czterokołowcem lekkim
Kategorii A1
 • Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Kategorii B1
 • Czterokołowcem
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Art. 8.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

Definicje pojazdów:
Wprowadzono pojęcie czterokołowca lekkiego.

Czterokołowiec lekki – to czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 425kg (masa liczona wraz z paliwem) i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Zmienione zostały również definicje autostrady i drogi ekspresowej. Wg nowej ustawy nie jest możliwe kierowanie czterokołowcem lekkim na autostradach oraz drogach ekspresowych.

Czterokołowiec – to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

 • w przypadku przewozu rzeczy 550kg
 • w przypadku przewozu osób 450kg (masa liczona wraz z paliwem)